ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက်ခြင်း

Mr. Shun Aoki
( Managing Director )

Worked as an Engineer for 13 years in Japan,
retaining Permanent Resident

Mr. Etou Tetsuya
( Japanese staff in charge )

E-Commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်၈နှစ်တာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး
မြန်မာကုမ္ပဏီခွဲနှင့်အလုပ်လက်ခံဆက်သွယ်ပေး​သောတာဝန်ခံ

Ms. May Zin Oo
(Team leader)

ဂျပန်စာအရည်အချင်း JLPT-N2 ​အောင်မြင်ထားပြီး
Hirakishoji ကုမ္ပဏီတွင် Job Training တက်ရောက်ခဲ့သူ

Ms. May Myint Thu
(Team leader)

ဂျပန်စာအရည်အချင်း JLPT-N3

Ms. Aye Thi Thein
(Team leader)

ဂျပန်စာအရည်အချင်း JLPT-N1

Mr. Lin Thein Aung
(Team leader)

ဂျပန်စာအရည်အချင်း JLPT-N2

Mr. Than Htike
(Team Leader)

ဂျပန်စာအရည်အချင်း JLPT-N2