ကိုယ်ပိုင် Website ၊ အင်တာနက် Mall များအတွက်မြန်ဆန်သောကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု

Rakuten၊ Yahoo စသည့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိနာမည်ကြီးအင်တာနက် Mall များပေါ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်အမြောက်အမြားအတွက်လည်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း Plan A: Data ကူးယူခြင်း

Customer မှစုစည်းပြုလုပ်ထားသော excel data ကို ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသုံး Data အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
・ပုံပြုလုပ်ခြင်း - main image ၃ပုံ(ပထမပုံ-ပုံသားဖြတ်ယူခြင်း + Thumbnail ပြုလုပ်ခြင်း)
・အမျိုးမျိုးသောအင်တာနက် Mall ပေါ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်သောလုပ်ငန်းမှာသီးခြားလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် ဤ Plan ထဲတွင်မပါဝင်ပါ။

အမျိုးအစား ဈေးနှုန်း
Rakuten ယန်း၃၀၀/ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု
Yahoo Shop ယန်း၃၀၀/ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု
EC Cube ယန်း၃၀၀/ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု
Amazon Seller ယန်း၃၀၀/ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု
Yahoo Auction ယန်း၃၀၀/ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု

*အနည်းဆုံးလက်ခံသည့်အရေအတွက်မှာ၂၅ခုဖြစ်ပါသည်။


Option

အမျိုးအစား ဈေးနှုန်း
ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင် image ပြုလုပ်ခြင်း(thumbnail image) ယန်း၃၀~/ပုံတစ်ပုံ
EC Mall Registration ယန်း၂၀၀/ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု

※အထက်ပါအချက်အလက်များအပြင်တခြားအချက်အလက်များကိုသိရှိလိုသူများအတွက်ခန့်မှန်းစာရင်းကိုကြိုတင်တွက်ချက်ပေးပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံမှတဆင့်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
※အလုပ်အပ်နှံမှုအပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းစာရင်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။ ဆက်ဆက်ခန့်မှန်းစာရင်းကိုကြည့်၍အလုပ်အပ်နှံပါ။