ဂျပန်မှမြန်မာသို့ဘာသာပြန်ခြင်း၊ မြန်မာဘာသာ Website ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်

ဂျပန်ဘာသာ Website ရှိသော်လည်းမြန်မာဘာသာ Website မရှိသောသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်မြန်မာလူမျိုးများအတွက်မူတည်သော Website ရေးဆွဲခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဘာသာပြန်ခြင်းသီးသန့်ကိုလဲလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

JP = Japanese Language, ENG = English, BUR = Burmese Language

Plan Business Content Unit Price in Japan Yen Urgent Fee
JP > ENG Source language > Japanese character count 1/character 7¥/1character(JP) +30%
JP > BUR Source language > Japanese character count 1/character 7¥/1character(JP)
BUR > JP Target > Japanese character count or Source > Burmese pages count 1/character 7¥/1character(JP) or 3,500¥/1page (500JP characters)
ENG > JP Source language > English words count 1/word 17¥/ 1word(ENG)
ENG > BUR Source language > English words count 1/character 17¥/ 1word(ENG)
BUR > ENG Target > English words count or Burmese pages count 1/word or 1/page 17¥/1word(ENG) or 3,400¥/1page (200 Burmese words)

※ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသာ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားဝင်ပြဌာန်းထားသော official စာရွက်စာတမ်းများစသည့် လျို့ဝှက်အကြောင်းအရာအချက်အလက်များပါဝင်သော confidentail စာရွက်စာတမ်းများကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဝန်ဆောင်မှုမပေးပါ။ သဘောပေါက်နားလည်လက်ခံပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။


※အထက်ပါအချက်အလက်များအပြင်တခြားအချက်အလက်များကိုသိရှိလိုသူများအတွက်ခန့်မှန်းစာရင်းကိုကြိုတင်တွက်ချက်ပေးပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံမှတဆင့်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
※အလုပ်အပ်နှံမှုအပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းစာရင်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။ ဆက်ဆက်ခန့်မှန်းစာရင်းကိုကြည့်၍အလုပ်အပ်နှံပါ။