မြန်မာဘာသာဖြင့် Website ရေးဆွဲခြင်း

အများအားဖြင့်ဂျပန်လူမျိုးများအတွက်မူတည်သောဒီဇိုင်းများကိုရေးဆွဲပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော Website ကိုဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဂျပန်ဘာသာစကားအောင်လက်မှတ်ရရှိထားသောမြန်မာလူမျိုးဝန်ထမ်းများရှိသောကြောင့်ဂျပန်ဘာသာဖြင့်အလုပ်လက်ခံနိုင်ပါသည်။

Website ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်

အမျိုးအစား ဈေးနှုန်း
ပင်မစာမျက်နှာပြုလုပ်ခြင်း(A) ခန့်မှန်းစာရင်းတောင်းရန်
ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာပြုလုပ်ခြင်း(B) ခန့်မှန်းစာရင်းတောင်းရန်
ပုံမှန်စာမျက်နှာရေးဆွဲခြင်း ခန့်မှန်းစာရင်းတောင်းရန်
ဆက်သွယ်ရန်ဖောင်ပုံစံပြုလုပ်ခြင်း ခန့်မှန်းစာရင်းတောင်းရန်
လိုအပ်သော data ဝယ်ယူရန်စရိတ် ခန့်မှန်းစာရင်းတောင်းရန်

မြန်မာဘာသာ Website တည်ဆောက်ခြင်းအစီအစဉ်

ဂျပန်ဘာသာ Website ပိုင်ဆိုင်ထားသူများအတွက်အကြံပြုလိုပါသည်။

အမျိုးအစား ဈေးနှုန်း
မြန်မာစာသို့ဘာသာပြန်ခြင်း ၆ယန်း/စာလုံးတစ်လုံး
Website စာမျက်နှာပြုလုပ်ခြင်း ယန်း၅၀၀၀/တစ်မျက်နှာ

ပင်မစာမျက်နှာရေးဆွဲခြင်း(A):ပင်မစာမျက်နှာရေးဆွဲခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာရေးဆွဲခြင်း(B):ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ခြင်းစာမျက်နှာစသည်။
ပုံမှန်စာမျက်နှာရေးဆွဲခြင်း(C):ကုမ္ပဏီအကျဉ်းချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ Website လမ်းညွှန်စာမျက်နှာစသည်။

※ဈေးနှုန်းမှာဥပမာဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အပ်နှံမှုအပေါ်မူတည်၍ခန့်မှန်းစာရင်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။၊
ဆက်ဆက်ခန့်မှန်းစာရင်းကြည့်၍ အလုပ်အပ်နှံပါ။