ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှစ၍လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည်အထိ Outsourcing လုပ်ငန်းအားလုံးကို Simple'Z သို့လုပ်ငန်းတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအားဖြင့် Labor Cost နှင့် Outsourcing Cost အတွက်ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချရေးအောင်မြင်ခဲ့သည်။

Hirakishoji Co.,Ltd
Product Department Manager
Mr. Tomoda Atsushi

စိန်ခေါ်မှု

လျင်မြန်သောကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ခွဲများလည်ပတ်နိုင်ရေး(ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်း၊ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းခြင်း)
DIY Professional ကျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ပြီး ယခုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောစီးပွားရေးလောက၏ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့် DIY ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းအားပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုထူးခြားပြောင်မြောက်သောအခြေအနေအထိကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ချဲ့ထွင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ထို့ပြင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများလျင်မြန်စွာတိုးတက်များလာမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာများပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းစသည့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းတာဝန်ကပိုများလာမှုကြောင့်ဝန်ထမ်းများလည်းပိုမိုပင်ပန်းလာပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းအားရောင်းအားတက်ရန် အခြေအနေကိုမတိုင်းတာနိုင်ခြင်းကြောင့် work pressure များဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ရန် Data ပြုလုပ်ခြင်းမှ Online Shop ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည်အထိအဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း

ယခုအချိန်ထိ Outsourcing ၏မူရင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်း Simple'Z ကုမ္ပဏီသည်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်များအားကိုက်ညီမှုရှိအောင် Data များကိုလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပြီး Registration လုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အပ်နှံပြီးသား Data အားချက်ချင်း Online Registration လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လျင်မြန်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းနှင့်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းတို့အား ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

Simple'Z ကုမ္ပဏီသည်အတွေ့အကြုံ၁၀နှစ်ကျော်ရှိသည့် EC စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများနှင့်အဓိကလက်တွဲခဲ့သောကြောင့် EC စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာသိရှိနေသည်။ ဆိုင်ရှင်အများစုတွေ့ကြုံနေရသည့်ကုန်ပစ္စည်းများလွဲချော်ခြင်းပြသနာ၊ ဖျက်ပစ်ရန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းစသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလဲကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ Acctount Information နှင့်သက်ဆိုင်သော Username ၊ Password စသည်တို့ကိုပေးရန်မလိုပဲ Data များကို excel data ဖြင့် Delivery လုပ်ပေးနိုင်သဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။

ရောင်းအားမြှင့်တင်ရန်အတွက် Page ပြုလုပ်ခြင်း

ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာအားပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ Ranking ပြောင်းလဲခြင်း စသည့်ရောင်းအားမြှင့်တင်ရန်အတွက်စီမံချက်များကို ယခုမိမိတို့ကုမ္ပဏီ၌မဟုတ်ပဲ Simple'Z သို့လွှဲပြောင်းထားပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာစီစဉ်မှုကိုကုမ္ပဏီ၌ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ပြီး လိုအပ်သောအချက်အလက်ကုန်ကြမ်းများပေးရုံဖြင့် LP Page ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးသည့်အတွက်ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်တာဝန်ကိုလျော့ကျစေ၍ရောင်းအားတိုးမြှင့်ရန်အစီအစဉ်ပေါ်တွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်လာနိုင်ခဲ့သည်။
အခြားသော Facebook စာမျက်နှာစီမံပြုလုပ်ခြင်း၊ SEO Keywords ပြင်ဆင်ချိန်ညှိခြင်း၊ Event Banners ပြုလုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းအများအပြားကို Simple'Z မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဝန်ထမ်း၃ဦးစာနှင့်ညီမျှသောဝန်ထမ်းကုန်ကျစရိတ်ကို အောင်မြင်စွာလျော့ချနိုင်ခဲ့သည်။"